Ciure Florina

Data naşterii 12 decembrie 1977, Beiuş (jud. Bihor)
Locul de muncă Muzeograf I dr., Muzeul “Ţării Crişurilor” din Oradea
Sfera de interese în cercetare relaţiile politico-diplomatice, economice şi culturale ale Veneţiei cu Transilvania în secolele XVI-XVIII; Transilvania în tipăriturile italiene din secolele XVI-XVIII
Adresa de e-mail

florinaciure@gmail.com

Lista de lucrări

 

Studii:

 1. Transilvania în lumina unor scrieri şi manuscrise din Biblioteca Muzeului Correr din Veneţia (sec. XVI-XVII), în „Crisia”, XXII-XXIII, 2002-2003, pp. 91-104.

 

 1. Din relaţiile economice ale Veneţiei cu Transilvania în timpul lui Gabriel Bethlen (1613-1629), în „Analele Universităţii din Oradea. Istorie–Arheologie”, XIII, 2003, pp. 11-25.

 

 1. Nuove fonti veneziane riguardanti la contesa per il trono dell’Ungheria tra Ferdinando d’Asburgo e Giovanni Zápolya (1526-1538), în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”, nr. 3, 2004, pp. 51-72.

 

 1. Relaţii comerciale între Veneţia şi Transilvania în secolul al XVI-lea, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXII, 2004, pp. 225-248.

 

 1. Il problema transilvano (1660-1695) nei dispacci dei rappresentanti diplomatici e dei dragomanni veneti presso la Porta, în L’Italia e l’Europa Centro–Orientale attraverso i secoli Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali, volum editat de Cristian Luca, Gianluca Masi şi Andrea Piccardi, Editura Istros, Brăila–Veneţia, 2004, pp. 183-229.

 

 1. Il principato di Giorgio Rákóczy I (1630-1648) alla luce di alcuni documenti veneziani inediti, în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”, VI-VII, nr. 6-7, 2004-2005, pp. 199-228.

 

 1. Libri e manoscritti riguardanti i Principati Romeni conservati nella Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia (secc. XVI-XIX), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca. Series Historica”, XLIV, 2005, pp. 483-501.

 

 1. Relaţiile politico-diplomatice ale lui Gabriel Bethlen cu Republica Veneţiană, în „Crisia”, XXXV, 2005, pp. 67-78.

 

 1. Appunti sulle compagnie commerciali della Transilvania e sui loro rapporti con Venezia nel Sei–Settecento (I), în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”, nr. 4, 2006, pp.135-149.

 

 1. Incunaboli e cinquecentine veneziani nelle biblioteche transilvane, în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”, VIII, nr. 8, 2006, pp. 397-417.

 

 1. Relaţiile politico-diplomatice ale lui Ioan Zápolya cu Veneţia, în „Crisia, XXXVI, 2006, pp. 59-74.

 

 1. Appunti sulle compagnie commerciali della Transilvania e i loro rapporti con Venezia nel Sei–Settecento (II), în L’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700), volum editat de Cristian Luca şi Gianluca Masi, Editura Istros, Brăila–Veneţia, 2007, pp. 285-308.