Chelaru Rafael-Dorian

Data naşterii 30 ianuarie 1976, Cāmpina (jud. Prahova)
Locul de muncă Lector univ. drd. īn cadrul Catedrei de Arhivistică–Istorie a Facultăţii de Arhivistică a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
Sfera de interese īn cercetare misionarismul catolic din Moldova īn secolele XVII-XVIII; fenomenul misionar post-tridentin īn Europa; catolicism şi ortodoxie īn spaţiul romānesc (sec. XVI-XVIII)
Adresa de e-mail

raffdor@yahoo.com; rafael.chelaru@gmail.com

Lista de lucrări

 

Studii:

 

1. Instrucţiuni pentru activitatea īn arhivele transilvane (secolele XVI-XVIII), īn Hrisovul. Buletin al Facultăţii de Arhivistică, s. n., IV-V, 1999, p. 235-240.

2. Biserica Catolică şi Moldova lui Petru Şchiopul – īntre pragmatism şi apostolat, īn Arhiva Prahovei, nr. 7, 2000, p. 47-61.

3. Mihai Viteazul şi iezuiţii – cāteva documente inedite din arhivele Vaticanului, īn Analele Prahovei, Ploieşti, 2000, p. 123-138.

4. Episcopii catolici din Moldova secolului al XVII-lea. Procesele consistoriale, īn Revista Arhivelor, nr. 1-2, 2002, p. 11-24.

5. The Italian Catholic bishop Antonio de Stefano and the emancipation of the Catholic communities from Moldavia (1849-1859), īn Quaderni della Casa Romena di Venezia, nr. 2, 2003, p. 143-162.

6. Corespondenţa de limbă latină a domnitorului Ştefan cel Mare – strategii de comunicare, īn Revista Arhivelor, nr. 1-2, 2004, p. 129-137.

7. Contribuţii privind statutul juridic al catolicilor din Moldova (sec. XVII-XIX), īn Buletin Istoric, nr. 6, 2005, p. 103-116.

8. Relaţiile dintre domnie şi misionarii apostolici din Moldova – consideraţii generale, īn Hrisovul. Buletin al Facultăţii de Arhivistică, s. n., XIII, 2007, p. 101-115.

9. Iniţiativele Sfintei Congregaţii „De Propaganda Fide” pentru eficientizarea activităţii misionare a Bisericii Catolice (sec. XVII), īn Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, II, 2007, p. 60-74.

10. Venezia e l’attivitą missionaria cattolica nell’Europa Centro–Orientale durante il XVII secolo, īn vol. L’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltą (1300-1700). Editat de Cristian Luca şi Gianluca Masi, Editura Istros, Brăila–Veneţia, 2007, p. 121-129.