Andreea Atanasiu

Data naşterii 10 august 1973.
Locul de muncă Muzeul Marinei Romāne, Constanţa
Sfera de interese īn cercetare istoria Mării Negre īn secolele XIII-XIV: ştiinţa navigaţiei, instrumente de navigaţie, tipuri de nave, elemente de arhitectură navală medievală, legislaţie maritimă medievală.
Adresa de e-mail atanasiu_andreea@yahoo.com
Lista de lucrări

 

Volume:

1. Navigaţie şi ... politică, (coautor alături de Carmen Atanasiu, Mariana Cojoc) Editura Muntenia & Leda, Constanţa, 2001, 224 p.

2. Marea Neagră. Puteri maritime-puteri terestre (secolele XIII-XVIII) (coautor alături de Şerban Papacostea, Ovidiu Cristea, Virgil Ciocāltan, Ştefan Andreescu, Nagy Pienaru, Ştefan G. Gorovei, Anca Popescu, Andrei Pippidi, Ileana Căzan, Adrian Tertecel), Institutul Cultural Romān, Bucureşti, 2006, 367 p.

3. Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră īn Evul Mediu romānesc, Editura Muzelui Marinei Romāne, Constanţa, 2006, 243 p.

4. Veneţia şi Genova īn Marea Neagră. Nave şi navigaţie (1204-1453), Muzeul Brăilei-Editura Istros, Brăila, 2008, 322 p.

5. Dicţionar Enciclopedic de Marină, vol. II, (colaborator la secţiunea de navigaţie medievală), Editura SEMNE, Bucureşti, 2008, 312 p.

 

Studii:

1. Moldoviţa – o imagine navală īn pictura murală bisericească a evului mediu romānesc, īn „Marea Noastră”, S.N., an VII, nr. 25, octombrie-decembrie, 1997, p. 16-17.

2. Marea Neagră şi Marea Mediterană īn portulanele italiene şi catalane din secolele XIII-XIV, īn „Marea Noastră”, S.N., an VIII, nr. 28, iulie-septembrie, 1998, p. 18-19.

3. Factorul naval īn politica lui Mircea cel Bătrān privind apărarea Dobrogei şi asigurarea controlului asupra litoralului vest-pontic, īn „Analele Dobrogei”, S.N., an IV, nr. 1, Constanţa, 1998, 90-94.

4. Navigaţia īn Marea Neagră īn secolele XIII-XIV – instrumente de navigaţie, īn „Marea Noastră”, S.N., an IX, nr. 31, aprilie-iunie, 1999;

5.  Condiţii de navigaţie īn Marea Neagră, īn secolele XIII-XIV, īn „Analele Dobrogei”, S.N., an VI, nr. 1, Constanţa, 2000, p. 93-97.

6. Centre comerciale genoveze la Dunărea de Jos īn secolele XIII-XIV, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne – 1999”, tom II, Editura Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime, Constanţa, 2000, p. 113-118.

7. Simboluri şi imagini navale īn pictura murală bisericească a evului mediu romānesc, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne - 2000”, tom III/1, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime, Constanţa, 2001, p. 87-94.

8. Din istoria instrumentelor de navigaţie, īn „Yacht Magazin”, nr. 5, aprilie 2001, p. 56-57.

9. Din Mediterana spre Pontul Euxin, īn „Yacht Magazin”, nr. 6-7, mai-iunie 2001, p. 50-51.

10. Portulanele italiene şi catalane de ev mediu, īn „Yacht Magazin”, nr. 8, august 2001, p. 46-47.

11. Dobrotici şi implicaţiile acţiunilor sale politico-militare īn spaţiul pontic, īn Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Editura Comandor, Constanţa, 2001, p. 73-78.

12. Marea Neagră şi Republicile maritime italiene, īn „Analele Dobrogei”, serie nouă, anul VII, Constanţa, 2002, p. 34-40.

13. Construcţii navale īn Ţările Romāne īn secolele XV-XVIII, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2001”, tom IV, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2002, p. 67-82.

14. Folosirea mijloacelor de navigaţie īn luptele duse de domnitorii romāni de secol XIV, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2001”, tom IV, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2002, p. 141-144.

15. Galerele medievale şi echipajele lor, īn „Yacht Magazin”, nr. 12, aprilie 2002, p. 31.

16. Importanţa comercială a porturilor romāneşti īn secolele XVI-XVII, īn „Lucrările sesiunii jubiliare de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională – 130 de ani de īnvăţămānt de marină” (BŞANC), Academia Navală „Mircea cel Bătrān”, Constanţa, 2002, p. 216-220.

17. Importanţa factorului naval īn războiul antiotoman dus de Mihai Viteazul, Unificatorul, Editura Justin şi George Justinian Tambozi, Bucureşti, 2003, p. 162-168.

18. Navigaţia pe Dunăre şi īn Marea Neagră īn condiţiile „creşterii şi descreşterii” monopolului otoman, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2002”, tom V, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2003, p. 89–100.

19. Războaiele veneto-genoveze pentru dominaţie īn Marea Neagră, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2002”, tom V, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2003, p. 211- 218.

20. Nave militare din secolele XIV-XV īn frescele mănăstirilor moldoveneşti, īn „Buletinul Muzeului Militar Naţional”, serie nouă, I/2003, partea a II-a, Bucureşti, p. 99-104.

21.  Nave veneţiene şi genoveze īn bazinul pontic (sec. XIII-XIV), īn „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, 2003, 21, p. 103-116.

22. Instrumente de navigaţie şi portulane folosite īn bazinul pontic (secolele XIII-XIV), īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2003”, tom VI, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2004, p. 88-113.

23. Nave italiene īn Marea Neagră. Condiţii de navigaţie (secolele XIII-XIV), īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2003”, tom VI, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2004, p. 221-228.

24. Geopolitics within the Black Sea basin (XIII-XIV centuries), īn „The Romanian Naval Museum Yearbook”, volume VII, 2004, p. 40-46.

25.  Navigaţia astronomică īn evul mediu de la Steaua Polară la Cadranul lui Davis, īn „Revista de Istorie”, tom XV, nr. 1-2/2004, p. 229-236.

26. Destinaţii italiene īn bazinul pontic – rute curente (secolele XIII-XIV), īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2005”, tom VIII, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2006, p. 57-74.

27. Factori de risc ai navigaţiei īn Marea Neagră īn secolele XIII-XIV, īn „Analele Dobrogei”, S.N., an IX, Constanţa, 2006-2008;

28. Confruntări navale ale domnitorilor romāni īn secolul al XV-lea, īn „Cumidava XXIX”, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, Editura C2design, Braşov, 2007;

29. Componenţa echipajelor de la bordul navelor italiene īn bazinul pontic al secolelor XIII-XIV, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2006”, tom IX, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2007;

30. Armamentul şi tipul de luptă de pe bastimentele medievale din Mediterana şi Marea Neagră, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2006”, tom IX, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2007;

31. O realizare tehnică de excepţie īn istoria ştiinţei navigaţiei – ASTROLABUL, īn „Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii <Ştefan Procopiu> Iaşi”, an II, nr. 2, 2007;

32. Locuri de pe litoralul romānesc al Mării Negre şi de pe Dunăre cu un important istoric de marină, īn „Valahica”, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Tārgovişte, nr. 20, 2007;

33. Reglementări legislative privind navigaţia şi comerţul īn bazinul pontic. Instituţii, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2007”, tom X, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2007, p. 175-182.

34. Condiţii salariale, de igienă şi hrana personalului navigant la bordul unui bastiment medieval, īn „Anuarul Muzeului Marinei Romāne-2007”, tom X, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, 2007, p. 29-36.

35. Importanţa comercială a porturilor romāneşti īn secolele XVI-XVII, īn „Analele Dobrogei”, S.N., an IX, Constanţa, 2007;

36. Femeia la bordul navei. Zeiţă sau piază-rea ?!, īn „Tomis”, Revistă de cultură fondată īn 1966, decembrie 2007;

37.  Navigaţia īntre adevăr şi legendă. Războiul corsar şi pirateria, īn „Tomis”, Revistă de cultură fondată īn 1966, ianuarie 2008;

38. Veneţienii la Tana: anii 1335-1336, īn Vocaţia istoriei: prinos profesorului Şerban Papacostea, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2008, p. 237-250.