A recenza, recepționa și reacționa

 


   

     Cu oarecare interes am citit răspunsul tardiv pe care Paul Niedermaier l-a acordat șirului de recenzii pe care i le-am dedicat, în urmă cu câțiva ani, la sfârșit unui volum de studii și articole diverse[1]. Pot scrie că intenția mea de a emite opinii despre viziunile asupra urbanisticii ardelene, publicate în ediții germane s-ar fi oprit, precum o declarasem, la cel de-al doilea volum. S-a întâmplat însă să fiu solicitat de o editură germană, pentru a recenza un alt volum, cu autor identic, apărut în anul 2008. Am socotit că ceea ce oferisem pentru lectorii germani, să fie cunoscut și de către români. Textul românesc a apărut pe web, fără să cunosc destinul recenziei trimise în străinătate.

     Ei bine, pot exprima, întâi de toate, gândul satisfacției de a fi ajuns la o reacție. Că aceasta nu s-a produs în limba română, așa precum au apărut toate comentariile mele, poate fi și dovada de a refuza în continuare dialogul în interiorul istoriografiei căreia autorul de care m-am ocupat i-a aparținut, mai ales înainte de anul 1989, și căreia abia de i-a mai dedicat ceva particular, după același reper cronologic. Că cele mai înalte titluri profesionale și academice descind tot de la români, ar fi fost, în umila mea opinie, o invitație pentru un anume conformism lingvistic. Avem situația în care eu scriu pentru români, partenerul meu, validat de către aceeași, pentru germani. Obiecția unei eventuale lipse de politețe s-ar putea conjuga cu judecata din fraza ce urmează. Dacă cineva (terț) nu citește vreo limbă dintre cele două, pricepe trunchiat doar ce zice celălalt, indirect din referințele textului pe care-l consultă.  

     Încep prin a scrie că recenziile mele nu s-au adresat exclusiv paginilor digitale, cum se citează mereu, ci au fost redactate, și în manieră clasică, pe hârtie, într-o revistă deplin respectabilă[2]. Aș putea afirma că și aceasta este o manieră de raportare la informație. Paginile mele, chiar prezente în biblioteci sibiene, fără suportul digital, nu ar fi fost poate citite. Mai adaug că, spre deosebire de răspunsul acum primit, tipăririle textelor mele nu s-au produs într-o „revistă de casă”, ci într-una cu bord internațional. Poate și acest lucru ar trece drept irelevant.

     Felul de a răspunde la o recenzie are și el prestanța sa. Nu sunt îndreptățit să cred că ar fi vorba aici, concret, despre o soluție academică. Este un fel de plângere, cu doar câteva idei de reținut. Din acest motiv, termenii disputei (pentru că aici s-a ajuns) nu sunt de tipar istoriografic, ci de presă. Dar, cum mereu am apreciat că trebuie să reînvățăm a scrie, citi și asimila selectiv și cu revere aspre la malformații, am decis să public aceste rânduri.

     Ceea ce poate fi discutat este înțelegerea cu care demersul a fost primit și, în urmă, judecat. Autorul unei critici a devenit „recenzent” prin definiție negativă, marcat ca atare nu numai prin majuscula substantivului, obligatoriu în limba germană, ci și prin ghilimele. Ca și când, atunci când un coleg de breaslă nu este de acord cu tine, îl poți scoate din colocviu cu un brânci verbal, numit etichetă depreciativă ori depreciantă. Același colocviu este un teren de confruntare, nu de îmbuibare reciprocă cu fraze. Cum s-ar simți cineva dacă referirea la persoana sa va fi grafiată „autorul”?

     Coloratura răspunsului merge până acolo încât să incrimineze maniera ziaristică, dar și pe cea zisă „stalinistă”. Cea din urmă este incorectă în măsura în care, pe cât se pare, gustul pentru, stilul de a și recenziile predecesorilor noștri ori contemporanilor nu îi par „autorului” deloc cunoscute. După știința generală, stalinismul era dogmatic, iar comentariile despre folosirea informațiilor istorice și metodele de cercetare nu contau. Pot doar glosa, departe de vremurile la care se face trimitere, în aceste clipe nu avem de ce să folosim perdele pentru hoituri și nici mănuși pentru disecții, câtă vreme nu ne ocupăm de cadavre, ci de texte care construiesc ori încearcă să reconstruiască un trecut istoric. O prestație istoriografică poate fi descrisă și judecată cât de colorat se poate, atât timp cât autorul rămâne recunoscut, dar nepovestit în fraze, drept un înțelept, un adonis și un înger! Oricare revistă științifică din Germania poate furniza modele de cum și până unde merg recenziile adevărate. Chiar adânc convinși de această discrepanță, trebuie să perseverăm a socoti România exceptată de o asemenea manieră de lucru?

     Fenomenul istoriografic contemporan se supune riguros prestației sociale și culturale generale din România. Ca atare, el este majoritar lamentabil, necenzurat și numai cu oarecare efecte casnice. Spre deosebire de pleiada disciplinată a istoricilor din patrie, eu nu vreau să mă solidarizez prin tăcere cu ceea ce nu-mi place, după filtrul profesional pe care îl aplic. Dacă aș fi fost un simplu „scriitor”, „ziarist pamfletar” ori orice altceva de la periferia scriiturii, descalificarea încercată pe seama mea ar fi fost, poate, mai de îngăduit. Doar că se întâmplă să nu fiu tocmai un zurbagiu de presă, ci și un autor-constructor de texte istoriografice privitoare la Evul Mediu. Unele capitole se întâlnesc fericit cu domeniul predilect de expresie al colegului nostru. „Duelul” ar fi fost mult mai cavaleresc dacă, pe baza uneia dintre cărțile mele, preopinentul ar fi demonstrat fie că nu știu ceea ce spun, nu am metode corecte de analiză, fie că aș fi dezinformat, răuvoitor, absent adesea din biblioteci ori foarte neatent. Cum nimic asemenea nu s-a produs, în „marea liniștii” lumii științifice românești, pot trece numai drept un clonțos, în timp ce partea opusă, drept victimă nevinovată ori, dimpotrivă, tăcut de vinovată. Finalul nu va fi arbitrat de către Academia Română – și ea compusă, din oameni foarte muritori, produși de epoca puțin performantă și glorioasă –, nici de un eventual concurs de busturi post-mortem, ci de frecvența lecturii paginilor fiecăruia.  

     Ca să accentueze starea „incorectă”, de criticat, în care s-ar fi găsit, colegul nostru german și-a lăsat asociat numele cu alte două autoare recenzate (un fel de „uite, și ele au pățit ca mine, deci am de-a face cu un recenziolog incurabil”). Se simte înglobat în aceeași patinare negativă, fără să se intereseze dacă solidarizarea este o metodă de victimizare suplimentară ori doar una de analogizat. Mai precis, neutrul ar trebui să se-ntrebe: grupul este la fel de vulnerabil la o pană critică ori este uniform ca performanță calitativă. Dar probabil că a fi criticat alături de două femei ar putea avea și o urmare de orgoliu masculin rănit. Ca să scot din cauză o asemenea suspiciune, ar trebuie să reamintesc faptul că m-am străduit, pe cât am putut, să exprim opinii la o cantitate cât mai largă de volume care se ocupau de Evul Mediu. Evident, majoritatea autorilor au fost bărbați.

     Mă izbesc din nou de o falsă percepție la actul de critică. Adaug că am avut chiar o singură experiență din justiție, în care am fost doar informat că plângerea făcută împotriva mea era fără obiect de tribunal. Paginile tipărite nu sunt copiii ori rudele prin alianță ale autorilor. Sunt bunuri publice. Termenul care le însoțește – „publicarea” – mărturisește transferul către colectivitate și recunoașterea faptului că autorii se achită natural de obligații față de societatea care i-a format și le plătește salariile. Institutul de excelență căruia îi aparțin are datoria de a lua atitudini la apariția produselor istoriografice contemporane. Un bun scris, neasimilat, este inutil. Nici un artefact material ori intelectual nu este perfect.

     Nici un singur for instituționalizat nu a angajat vreodată o masă rotundă cu privire la forma ori rostul criticii în conjuncturile contemporane. Cum pare să nu fi făcut nimic esențial nici în toate marile „dureri” ale istoriei teritoriului. Derularea pregătirii doctorale este, în cele mai dese cazuri, expresia încurajării variantei necritice, cu acceptarea lucrului oricum făcut, doar să se consemneze la dosar. Mai pot scrie că datorită tăcerii groase a istoricilor, despre materia lor primă, ei sunt din ce în ce mai puțin prezenți ori solicitați să contribuie la renașterea culturală, ba chiar mai mult, la corecția racilelor care ne dizolvă. Sunt cauzele pentru care insatisfacția civililor naște monștrii: dacomania, creștinismul ereditar, draculismul, sfințirea voievozilor prea păcătoși care și-au căutat izbăvirea în construcția de biserici, transformarea condotierilor pofticioși în unificatori protocroniști, jocul cu armele de tip „stăpânul inelelor” etc. De istorie întâmplătoare, ciudată ori senzațională se poate apuca oricine.

     De multă vreme nu ne-a antrenat și am refuzat să ne antrenăm în opinie deschisă, dacă nu privindu-ne în ochi, măcar așternând pe hârtie fenomenul de receptare și asimilare al paginilor redactate de către confrați. Nu este vorba despre ceva tipic istoriografiei, ci de o boală socială generală, în urma căreia acceptăm cu lașitate tot ceea ce ne dau vecinii de curte ori administratorii de bloc. De-i bun, nu aplaudăm, de-i rău ne mărginim cu o strâmbătură din nas. Totul devine deci formal de absurd, neproductiv și mereu mai inconsistent. S-a gândit cineva până unde vom putea exagera în saltul peste genunchiul broaștei?

     Vreau să cred că nimeni nu se va putea acoperi profesional citându-și diplomele ori medaliile, când dorește să se angajeze într-o construcție istorică rezistentă. Deși nimeni nu mă întreabă de ce am primit un premiu al Academiei Române, pot scrie doar că l-am dobândit într-o conjunctură foarte subiectivă, la grămadă cu alți autori. Regulamentele ori sistemul de recomandare utilizat, mă va priva de alte patalamale ale prestigiului. Drept urmare, pot să citez premiul ca să epatez, dar am decența de a socoti că nu are nici un fel de relevanță pentru valoarea mea individuală, cu atât mai puțin în lentila ochelarilor cu care mi se citesc paginile scrise ulterior primirii distincției. Nu pot face nimic cu un titlu de excelență, dacă el nu mă ajută să dovedesc că orașul Dumbrăveni exista la 1359. Iar dacă afirm sus și tare că exista, argumentul invocat nu poate fi un premiu personal acordat pentru merite generale, la șapte secole distanță. Ori, pieptul cu decorații ar trebui să mă facă să uit că am de-a face cu un semen care scrie istorie mai bună ori mai nefericită? Despre „autorități” s-au mai făcut aprecieri. Mereu decente, dar toți suntem de acord că a cita o informație din Nicolae Iorga este un risc, a cita o concluzie istorică din Ștefan Pascu riscul este de trei ori mai mare. În cel mai bun caz, „autoritățile” sunt elegant ocolite și se admite că au avut un rol oarecare în exprimarea unor idei, elaboratul unor sinteze ori intuiții foarte productive. Istorici nu sunt autori de formule, ci de texte interpretative, contestate chiar că ar fi științifice, cât mai mult apropiate de literatură.

     Constat că ceea ce mi se răspunde sunt chestiuni punctuale, care sunt departe de a fi comparabile cu cantitatea de observații care au însoțit paginile semnate de mine. A fost făcută o anume selecție ori s-a admis că, în rest, aș avea dreptate? Dincolo de aceste observări, rămân definitive două concluzii foarte grele: informațiile autorului german nu au fost aduse demult la zi, iar metoda cercetării urbane prin urmărirea lotizărilor medievale de pe hărțile secolelor XVIII-XIX, este fundamental neproductivă. O pot contesta acum mai mult decât niciodată, după ce am constatat că bisericile fortificate nu au fost insule de refugiu, ci zone de locuire, în cursul secolelor XVI-XVII.

     Mereu am dat o înaltă apreciere istoriografiei germane provinciale. Sunt convins că elita intelectuală care s-a mai păstrat poate corectă și calitativă, va putea, dacă nu acum, măcar în viitor, să-l așeze pe Paul Niedermaier, după prestația istorică a lui Carol Göllner, și între acelea de istoria arhitecturii ale lui Walter Horwath și Hermann Fabini. În orice situație, îndrăznesc să sper că am fost printre puținii care i-au citit lucrările în limba germană și le-au apreciat în parțială cunoștință de cauză.

 

Adrian Andrei Rusu


 

[1] Zeitschrift für Siebenbürghische Landeskunde, 33, Heft 1, 2010, p. 105-108.

[2] Paul Niedermaier, Der mittealterliche Städtebau in Siebenbürgen, im Banat und im Kreischgebiet. Teil I. Die Entwicklung vom Anbeginn bis 1241. Gundelsheim, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg, 1996, 324 p., în: Mediaevalia Transilvanica. Satu Mare, 1, nr. 1-2, 1997, p. 158-159; Paul Niedermaier, Städtebau im Mittelalter. Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet (1242-1347). Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2002, 296 p., în: Mediaevalia Transilvanica, 5-6, 2001-2002, nr. 1-2, p. 229-233.