Tentativă subversivă de instituire a monopolului cercetărilor

 

 arheologice de salvare din România, infirmată de MCPN

 


 

 

 

Site-ul nostru preia următorul comunicat:

„Ca urmare a diferitelor interpretări apărute în media referitoare la diferendele dintre Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Biroul de presă al MCPN face următoarele precizări: 

Discuția din cadrul ședinței de guvern din data de 12 ianuarie 2011 a vizat analizarea cauzelor întârzierilor înregistrate în realizarea programului de construcție a autostrăzii Cernavodă-Constanța.

În cadrul discuției, MCPN a arătat că Parlamentul României a adoptat Legea 278 din 24 decembrie 2010 (Legea 278/2010) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii – publicată în Monitorul Oficial nr. 898 din 31 decembrie 2010.

Conform art. 72 al acestei legi (L. 278/2010), la articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru serviciile de cercetare și descărcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic și siturile arheologice. Lucrările vor fi realizate de către Muzeul Național de Istorie a României și de celelalte instituții muzeale legal abilitate.»

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național consideră că prin această prevedere, introdusă printr-un amendament parlamentar, fără consultarea MCPN, poate fi afectată în mod negativ activitatea de descărcare de sarcină arheologică aferentă investiției menționate, din următoarele considerente:

În primul rând, intervenția legislativă citată este susceptibilă de a institui un monopol în domeniul descărcării de sarcină arheologică, prin limitarea la anumite instituții care va duce la blocarea tuturor lucrărilor de investiții publice și private, datorită lipsei de capacitate, instituțională și profesională, a instituției beneficiare. Prin efectul acestei intervenții legislative, se anulează dreptul de a desfășura orice tip de cercetare arheologică tuturor cercetătorilor din Universități și din Institutele Academiei Române, entități cu tradiție în acest domeniu și cu o contribuție semnificativă, inclusiv în activitățile premergătoare descărcării de sarcină arheologică pentru investiții importante.

Dincolo de consecințele menționate, textul introdus este inaplicabil și lipsit de coerență, marcat de contradicția între cele două teze ale sale (dispozițiile neaplicându-se unor servicii și lucrări, care sunt, mai apoi, „încredințate direct” unor instituții) și contravine atât principiilor care stau la baza actului normativ supus modificării, respectiv OUG nr. 34/2006, cât și reglementărilor speciale care guvernează domeniul cercetării arheologice (OG nr. 43/2000).

În consecință, MCPN va propune Guvernului modificarea de urgență a OUG nr. 34/2006, în sensul abrogării alineatului (11) al art. 15. Totodată, MCPN atrage atenția asupra întârzierilor care vor surveni până la adoptarea acestei modificări legislative și care, evident, nu sunt imputabile MCPN.

Ministrul Culturii și Patrimoniului Național, Kelemen Hunor, a arătat că MCPN nu este implicat decât în faza de avizare a documentațiilor, și că toate celelalte faze de proiectare, contractare, expropriere și construcție sunt exclusiv în competența MTI. În momentul de față, tronsonul Cernavodă-Medgidia este descărcat de sarcină arheologică, urmând ca, în data de 28 ianuarie 2011, după avizarea în cadrul Comisiei Naționale de Arheologie, DJCPN Constanța să emită Certificatul. Pe tronsonul Medgidia-Constanța se lucrează în trei puncte. În alte opt puncte ale traseului urmat de autostradă, lucrările de cercetare arheologică nu pot începe, deoarece MTI nu a efectuat exproprierile.

Biroul de presă al MCPN.


17 ianuarie 2011

 

Comentariile noastre:

Un bun pas, sănătos, înapoi, către o situație care interzice monopolul.

 

România este în continuare tributară unui sistem dual comunist-capitalist, în care executarea săpăturilor arheologice și raportarea lor este o asumare profesională directă, de oameni specializați și atestați individual, în timp ce toate contractele se monopolizează de instituții (semi)bugetare care sunt angajatorii acelor specialiști.

În condiții de liberă concurență, obligatorii în Europa, în România, nici un specialist străin, dar dintr-o țară a comunității europene, indiferent cărei instituții i-ar aparține, nu poate să exercite dreptul de a face săpături arheologice. Prezența acestor specialiști ar liberaliza practicarea meseriei, ar aduce un plus de competență și ar asigura condiții materiale decente de practicare a meseriei de arheolog.