Micro-rețeaua rutieră a cetății Râșnovului (județul Brașov)

 


 

        

 

Căile de comunicație medievale și premoderne ale Transilvaniei, reprezintă o tematică de cercetare, ținând de domeniul geografiei istorice și arheologiei peisajului, deloc spectaculoasă și dificil de abordat doar din perspectiva anumitor categorii de surse existente, cum a fost cel mai adesea cazul[1]. Sub influența a surselor scrise, de care dispuneau în primul rând, cercetătorii au abordat în special subiectul marilor artere comerciale ale zonei, problematica drumurilor de importanță locală fiind ignorată aproape în totalitate. Acesta reprezintă și motivul pentru care, reconstituirea traseelor a fost prea puțin deservită și de observații în teren.

Ideea potrivit căreia drumurile acelor perioade au beneficiat de prea puține amenajări pentru a mai putea fi reperate în teren la ora actuală, a condus la o tendință de ignorare a eventualelor urme care ni se dezvăluie. Tocmai această opinie este infirmată de observarea, în vara anului curent, în  imediata vecinătate a cetății Râșnovului, a existenței unor culoare săpate în stânca nativă prezentând trăsături care le indică funcționalitatea de vechi drumuri carosabile. Mai exact, acestea trădează susținerea unui trafic vreme îndelungată prin urmele lăsate în rocă de roțile și capetele osiilor vehiculelor care le-au parcurs.

Arheologic au putut fi analizate mai în detaliu pe două tronsoane (fig. 1, 2), unde mijloacele de transport cu roți au creat eroziuni puternice în zonele de pantă accentuată, segmentele respective, prin caracteristicile lor, oferind și posibilitatea de reconstituire a dimensiunilor carelor și căruțelor utilizate. Lățimea drumurilor în partea inferioară (aproximativ 1,50 m), coincide cu cea determinată de urmele roților, ceea ce dovedește că la realizarea culoarului de trecere prin stâncă s-a ținut cont de tipul și dimensiunile vehiculelor care urmau a-l străbate, rezultând un drum carosabil, care limita posibilitățile de traversare simultană a două mijloace de transport.

Exceptând decopertările realizate arheologic, cercetări de suprafață au condus la identificarea în total a patru drumuri sigure, fiecare dintre acestea caracterizat prin zone de pantă accentuată, unde trecerea de pe o curbă de nivel pe alta a fost soluționată prin tăierea lor în piatră, trăsătură care a permis stabilirea unor trasee fixe și, deci, o posibilitate de cartare exactă a drumurilor (fig. 3). Este vorba despre o rețea densă, care împânzește zona de la nord și est de fortificație, cu rolul evident de a face legătura între aceasta și târgul săsesc, precum și cu unele vechi drumuri de culme și de vale orientate înspre est. Astfel, acea parte a comunității râșnovene care locuia între zidurile cetății beneficia simultan ori succesiv de două drumuri de acces la cetate (fig. 4, 5), de un tronson rutier de legătură între Valea Cetății și vechiul târg traversând la vest extremitatea „Dealului Cetății” (fig. 6) și de un drum de culme (fig. 7, 8), orientat în direcția versantului nordic, care probabil favoriza o comunicație suplimentară, în afara vechiului târg, cu ruta de pe Valea Ghimbășelului.

Realitatea din teren este cu atât mai credibilă cu cât trei dintre drumurile în discuție sunt redate pe întâia hartă militară austriacă a teritoriului (Josefinische Aufnahme) (fig. 9)[2], ceea ce asigură un terminus ante quem de datare, plasând perioada lor de construcție și utilizare intensă înaintea celei de-a doua jumătăți a secolului al XVIII-lea, când se pare că are loc și renunțarea la locuirea efectivă în cetate[3]. Eforturile de tăiere în stâncă a unor segmente nu pot fi justificate în condițiile în care lipsește motivația de a facilita accesul la o cetate locuită, de o parte importantă a comunității.

La o primă privire, opțiunea râșnovenilor de a-și amenaja, printr-un efort considerabil, o rețea rutieră locală pare insolită, însă nu trebuie uitat faptul că aceeași apar menționați în documente de secol XVI ca întreținând „drumul Branului”[4]. Prin urmare, ne aflăm în fața unei situații în care membrii comunității, cunoscând avantajele unor drumuri amenajate, cel mai probabil că au desfășurat activități similare și în legătură cu cele din imediata vecinătate a zonei locuite.

Desigur, situația de la Râșnov trebuie deocamdată judecată ca fiind una singulară, în condițiile în care observații de această natură nu au fost realizate în legătură cu alte puncte fortificate, ori așezări deschise, din simplul motiv că subiectul nu a suscitat interesul lumii științifice. Nu se elimină posibilitatea existenței altor micro-rețele de comunicație, cazul de față constituind, sperăm noi, un punct de plecare pentru remedierea stadiului cercetării la acest capitol.

 

 

Oana Toda

 


 

[1] Printre puținele studii care au ținut cont și de datele venite dinspre documentele cartografice vechi ori de caracteristicile geografice ale terenului se numără lucrările lui P. Binder sau M. Tănase vezi P. Binder, Drumurile și plaiurile Țării Bârsei, în SAI, XIV, 1969, p. 207-218; P. Binder, Din geografia istorică a pasurilor din Carpații Orientali, în FI, III, 1974, p. 324-333; M Tănase, Contribuție la studiul evoluției drumurilor în Transilvania. Continuitate și substituiri în partea meridională, în HistUrb, III, 1-2, 1997, p. 79-104.

[2] Az elsö katonai félméres Erdély és a Temesi Bánság, Budapesta, 1999 (DVD).

[3] A. A. Rusu, Identitatea refuzată: satul dintre ziduri. Locuirea târzie din interiorul cetății Râșnovului (jud. Brașov), în vol. Investigări ale culturii materiale medievale din Transilvania, Cluj-Napoca, 2008, p. 320, 326.

[4] Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó. II, Kronstadt, 1889, p. 527.